Belgrade Sava Centar direction Milutina Milankovića

Beograd Sava Centar smer Bulevar Milutina Milankovića

U zavisnosti od Vaših potreba, LED bilbordi obezbeđuju prikaz videa, statičkih ili rotirajućih slajdova ili kombinaciju ova dva, čineći poruku gotovo nemogućom za neprimetiti. LED ekrani visoke rezolucije, pružaju reklamu kakvu Vaš brend zaslužuje.

Duration

8 seconds

Commercial block

64 seconds

Dimensions

1280x768px, mp4, jpg

File format

6x3m

All locations of LED billboards

Contact Us

Have a project?

blog
Contact us

Would you like to work together?

blog